60 kvadratmeter kunst på glass

Artikkelen er over 4 år gammel

Nina Bang har utsmykket den fløyen av Nordlandssykehuset som har åpning 17. november.

DEL

Kunstneren Nina Bang har laget kunstverket ”Dag og natt” til det nye poliklinikkbygget (K-fløya) i Nordlandssykehuset.

Kunstverket er et nesten 60 kvadratmeter stort bilde, som er printet på den 15 meter høye glassveggen i det nye bygget.  Publikum kan se kunstverket fra den 17. november når bygget tas i bruk, sier Angelsen Randi i en pressemelding.

Nina Bang har utført en rekke stedsspesifikke kunstprosjekter i offentlige bygg. Hun har lang erfaring med å utfordre store rom og store glassflater. Hun fikk oppdraget fra kunstutvalget i Nordlandssykehuset Bodø i 2012.

- Jeg ønsket å bringe fargene fra det skiftende lyset i naturen utenfor inn i det store rommet. Den fredede granittbygningen som speiler seg i glassveggen, ga meg ideen om kvartskrystallen, en fellesnevner for glass og stein, sier Nina Bang.

I sin uttalelse om kunstverket sier hun videre:

- Krystaller og prismer brukes i folkemedisinen som lykkebringere og til healing, og er dessuten en sentral del i de viktigste medisinske elektroniske apparater i bygget. Prismet bærer med seg rike fargenyanser og reflekser. Hele prismefiguren kan oppfattes fra torget og bygningene rundt. Hver korridor i etasjene får sin egen fargeopplevelse. Fargene vil skifte med lysforholdene ute og inne, men aldri forsvinne helt.

Derfor har jeg kalt arbeidet for “Dag og natt “, avslutter hun.

Nina Bangs kunstverk er ett av seks kunstprosjekt i nye Nordlandssykehuset Bodø. Bangs kunstverk er det første verket som er ferdigstilt. Øvrige kunstverk blir ferdigstilt etter hvert som nye deler av sykehuset blir tatt i bruk. Neste milepel er ved åpning av ny hovedinngang fra Parkveien ved årsskiftet 2015/2016.

Arbeidet ledes av KORO – Kunst i offentlige rom gjennom nedsatt kunstutvalg.

Artikkeltags