Under en måned etter at helseminister Bent Høie godkjente Helse Nord RHFs plan om fortsatt akuttkirurgisk beredskap og utvikling av Lofoten sykehus, melder Nordlandssykehuset HF at statsminister Erna Solberg besøker Nordlandsykehuset Lofoten 20. mai.

– Statsminister Erna Solberg har satt av en time til besøket på Gravdal lørdag 20. mai. Her skal hun først møte representanter for kirurgisk område som alle har deltatt i Nordlandssykehusets arbeidsgruppe i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. I dette møtet ønsker statsministeren å gjøre seg kjent med hvordan akuttkirurgi og beredskap organiseres i Lofoten. Deretter skal Erna Solberg få en omvisning på sykehuset, heter det i meldingen fra Nordlandssykehuset HF.