Vil ikke bare beholde, men STYRKE Lofoten sykehus

Artikkelen er over 3 år gammel

Lofoten sykehus skal ikke bare bestå, men styrkes.

DEL

Det mener Nordlandssykehuset HFs prosjektgruppe, som det siste året har sett på Nordlandssykehuset Lofotens akuttberedskap, føde- og kirurgitilbud.

Gruppen ledet av medisinsk direktør Beate Sørslett, la torsdag ettermiddag fram sin rapport.

Gruppa anbefaler styring og videre drift av sykehuset på Gravdal.

– Nordlandssykehuset Lofoten skal være et akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, mulighet for akuttkirurgi og mottak av traumepasienter i tråd med regional traumeplan, skriver gruppa.

Videre:

– I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan anbefales det en styrking av elektiv kirurgi, enten ivaretatt av faste eller ambulerende kirurger/ ortopeder. Det anbefales tilstedeværelse av ortoped på ettermiddag og i deler av helg, slik at pasienter med behov av ortopediske ø-hjelps operasjoner, som for eksempel lårhalsbrudd, unngår overflytting. Dette både av pasienthensyn og ressurshensyn, som bruk av ambulansefly, skriver gruppa.

Prosjektgruppen mener også det foreligger mulighet for økning innen dagkirurgi.

Føde- og gynekologitilbudet anbefales videreført.

En av utfordringene for små lokalsykehus som Lofotens, er rekrutteringen av fagfolk. Prosjektgruppen anbefaler at så stor del som mulig av rekrutteringsarbeidet, drives av foretakets egne ansatte.

– Dette for å sikre en framtidsrettet og forutsigbar virksomhet ved Nordlandssykehuset Lofoten, der de ansatte kjenner foretakets fagsystemer og prosedyrer, samt vet hvordan Nordlandssykehuset Lofoten fungerer i nettverk med øvrige sykehus i regionen.

Gruppa har bestått av:

 • Beate Sørslett, med.dir, leder av prosjektgruppen
 • Gro-Marith Villadsen, rådgiver, sekretær prosjektgruppen
 • Øystein Reksen Johansen, klinikksjef kirurgisk ortopedisk klinikk
 • Sissel Juliussen, avd.leder Lofoten, kirurgisk ortopedisk klinikk
 • Geir Brokstad, avd.leder Vesterålen, kirurgisk ortopedisk klinikk
 • Peter Glesk, avd.overlege Lofoten, kirurgisk ortopedisk klinikk
 • Torunn Nestvold, klinikkoverlege kirurgisk ortopedisk klinikk
 • Merete Hjertø, enhetsleder Lofoten, akuttmedisinsk klinikk
 • Harald Stordahl, klinikksjef prehospital klinikk
 • Barbara Priesmann, brukerutvalget
 • Johan G Ahlbäch, YLF Lofoten
 • Jeanette Mikalsen, HVO
 • Kari Marie Sandnes Konserntillitsvalgt
 • Remi Solberg, ordfører Vestvågøy
 • Jan Haakon Juul, kommuneoverlege Vågan
 • Kjellaug Jensen, pleie og omsorgstjenesten Moskenes.

Rapporten er nå på en åpen høring fram til 15. mars. Deretter skal den opp både i brukerutvalget og Overordnet samarbeidsorgan (OSO), før rapporten styrebehandles av Nordlandssykehuset HF sitt styre. Det skjer den 28. mars. Saken oversendes deretter Helse Nord RHF innen 1. april.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken