- Fullt mulig å bygge sterke fagmiljø i Lofoten

Artikkelen er over 3 år gammel

Hva skal til for at et akuttsykehus skal ha beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, samt håndtering av akutte hendelser? En egen faggruppe under prosjektgruppa har forsøkt å definere dette ut fra hva Nasjonal helse- og sykehusplan sier om saken. Grunnleggende er at innbyggerne får et tilnærmet likt tilbud uavhengig av hvor de bor.