- Ikke riktig at akuttberedskapen kun er styrket i Vesterålen

Sykehuset:  Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal.

Sykehuset: Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal.

Av
DEL

MeningerNordlandssykehuset har mottatt kopi av brev til Lofotrådet fra Aksjonsgruppa ved Lofoten sykehus vedrørende akuttberedskapen ved Nordlandssykehuset Lofoten. Vi registrerer at brevet er gjengitt i sin helhet i alle lofotaviser.

Vi mener å se at brevet bygger på misforståelser, og ønsker med dette kort å opplyse om følgende:

Det medfører ikke riktighet at foretaksledelsen kun har styrket akuttberedskapen i Vesterålen som konsekvens av utfordringene med luftambulansetjenesten. Akuttberedskapen innen ortopedi ble styrket sist helg både i Lofoten og Vesterålen. Dette vil videreføres så lenge situasjonen vedvarer, og så langt vi har ressurser å sette inn. Vi følger situasjonen i ambulanseflytjenesten nøye, og gjør alt vi kan for at våre pasienter ikke blir skadelidende som følge av den pågående situasjonen.

I brevet utrykkes også bekymring for de fødendes situasjon, dersom situasjonen i luftambulansetjenesten vedvarer når fødestua går over i sommerdrift. Beredskapen med gynekolog for eventuelle nødkeisersnitt under sommerdriften 2018 var besluttet etablert allerede før situasjonen i luftambulansetjenesten oppstod.

Det er ikke riktig at Nordlandsykehuset overfører ansvar for de fødende fra Lofoten til Vesterålen under sommerdriften. Seleksjon av de fødende gjennomføres som normalt, ved at noen skal føde i Bodø og andre i Vesterålen i de fire ukene fødestua avvikler ferieturnus. Det vil i Lofoten være jordmor på vakt på dagtid og i beredskap på kveld, natt og helg. Alle svangerskapskontroller vil bli gjennomført som ved ordinær drift.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags