Det forteller Nordlandssykehuset i en pressemelding.

Det internasjonale forskningsprosjektet er i regi av WHO, der Oslo universitetssykehus leder den norske deltakelsen.

– Så langt vet vi ikke om noen legemidler som er sikkert brukelige mot COVID 19. Nå må alle bidra! Norge har et velutviklet offentlig helsevesen som foreløpig klarer å holde godt tritt med omfanget av pandemien. Vi har derfor særlig gode forutsetninger for å drive slik forskning og bør ta et særlig ansvar, sier Hanne Winge Kvarenes, Studieansvarlig ved Nordlandssykehuset, overlege og infeksjonsspesialist, i pressemeldingen.

To legemidler og kontrollgrupper

Nordlandssykehuset videre at studien er en såkalt randomisert kontrollert studie (RCT), som betyr at legemidlene testes opp mot en kontrollgruppe.

– I dette tilfellet betyr det at alle pasientene skal motta den beste tilgjengelige støttebehandlingen etter dagens standard, med både legemidler og ulike former for organstøtte. Noen pasienter blir i tillegg trukket ut til å motta legemidler mot selve viruset, nemlig Hydroksyklorokin og Remdesivir, skriver de.

Ettersom mange sentre i flere land tester de samme legemidlene samtidig, får man svært raskt store nok tall til å kunne si om behandlingen er nyttig og trygg.

– Det er nå kritisk at verdenssamfunnet raskt får vite hva som virker og er trygt. Denne kunnskapen må være innhentet på en måte som gjør at helsepersonellet kan stole på den. Det betyr blant annet at den er innhentet med gode forskningsmetoder, og ikke bare som sporadiske historier om et fåtall mennesker. Det er faktisk like viktig å få kunnskap om hva som ikke virker og hvilke bivirkninger og komplikasjoner som kan oppstå, slik at framtidens pasienter blir spart for dette, sier Kvarenes i pressemeldingen.