Helse Nord RHF oppnevnte torsdag nye sykehusstyrer i hele Nord-Norge.

- Vi har lagt vekt på å kombinere sterk personlig kompetanse, en rimelig geografisk balanse mellom ulike områder i helseforetakene, et eksternt blikk på virksomheten, sykehuskompetanse og ikke minst finne folk som er god på samarbeid og utvikle løsninger, sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF.

Styrene har ansvar for den samlede virksomheten i helseforetakene. Rekrutteringen av medlemmer er gjort med dette for øye.

- For første gang har vi også fått til at det er folk med samisk bakgrunn i alle sykehusforetaksstyrene, sier Telle i en pressemelding fra Helse Nord RHF.

Olav Farstad kom inn i styret for to år siden, og takket ja til gjenvalg.

- Jeg har opplevd de to siste årene som interessant, krevende og spennende. Det er et givende arbeid til beste for publikum, sier han.

Farstad har erfaring fra helsesektoren.

- Jeg har bakgrunn som helse- og sosialsjef i Vågan kommune. Og jeg vil i kraft av min posisjon ivareta alle sykehusene i foretaket, sier Farstad.

Det nye styret i Nordlandssykehuset HF, med sykehusene i Lofoten (Gravdal), Vesterålen (Stokmarknes) og Salten (Bodø) for perioden 2018-2020:

  • Odd Roger Enoksen, Andøy
  • Trine Karlsen, Bodø (ny) – dekanus fakultet for sykepleie og helsevitenskap Nord universitet
  • Olav Farstad, Svolvær, advokat
  • Siw Moxness, Lurøy (ny), daglig leder Kystinkubatoren
  • Anna Kuoljok, Tysfjord (ny), diakon Tysfjord kirkelige fellesråd
  • Helge Kjersem, København (ny), rådgiver og tidligere sykehusdirektør
  • Anne Berit Sund, Bodø (ny), rådgiver Helse Nord RHF

Odd Roger Enoksen (63) fra Andøy er tidligere lokalpolitiker, varaordfører, stortingsrepresentant, partileder og statsråd (kommunalminister og olje- og energiminister). Han overtar som styreleder i Nordlandssykehuset etter å ha vært nestleder en periode. Enoksen er nå administrerende direktør ved Andøya Space Center