Mannen i 30-årene planla overgrep mot 14-åring. Gikk rett i fella

Mannen trodde han hadde kontakt med en 14 år gammel jente på nett. Det hadde han ikke.