Arne-Johan (48) etablerer nytt fiskemottak:- Vi skal være i gang over nyttår

I mars i år gikk fiskebruket Johan B. Larsen Fisk AS i Moskenesvågen konkurs. Nå har Arne-Johan Larsen etablert et nytt selskap som skal kjøpe fisk i Sørvågen.