Gå til sidens hovedinnhold

Norske lærere trenger mer enn et klapp på skulderen - de trenger å se at pengene kommer fram til dem de er ment for.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lærere er overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for merarbeidet i pandemiskolen. En rapport fra Utdanningsforbundet viser at 53 pst. av lærerne enten har søkt seg bort fra eller vurderer en jobb utenfor skolen. Disse tallene er svært oppsiktsvekkende, og jeg forventer at dette tas på høyeste alvor av landets kunnskapsminister. Vi kan ikke miste flere lærere nå!

SV har sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå lagt inn et representantforslag med 16 konkrete forslag til hvordan vi kan få inn flere lærere i norsk skole. Vi har allerede altfor få utdannede lærere i norsk skole, og en lærerkrise i norsk skole er høyst reell. Forslagene omhandler at vi trenger flere som søker seg til lærerutdanningene, beholde de lærerne vi allerede har og hvordan vi kan få lærere til å stå lenger i jobben. Alle forslagene har regjeringspartiene tidligere stemt imot, men nå må posisjonen og landets skoleminister snart lytte til sektoren og innse at noe må gjøres.

Norske lærere trenger mer enn et klapp på skulderen - de trenger å se at pengene kommer fram til dem de er ment for. For selv om det burde være åpenbart at pengene som er ment at skal gå til skole, bør gå til skole, men det virker ikke som om skoleministeren skjønner at det er hennes ansvar å sette inn tiltak som virker. Det er ministeren som må komme med tydeligere instrukser til kommunene enn det ministeren så langt har prestert, om å styrke skolebudsjettene, om å få inn vikarer som kan avlaste slitne lærere, og ikke minst at pengene kommer elevene til gode. Vi vet at de elevene som mest av alt trenger å være på skolen, er de som sliter mest akkurat nå. Da nytter det ikke å skylde på kommunene. Det presset skolene har vært gjennom i snart ett år, er enormt, og en kan bare beundre de ansatte i barnehagene og skolene etter det de har stått i. Skolene trenger penger på bordet nå. De trenger ikke flere bekymringer rundt økonomi i tillegg til alt annet.

Løsningen for å sikre at skoler og barnehager får dekket sine utgifter i forbindelse med korona, er ikke moralske pekefingrer overfor norske kommuner. Løsningen er en kompensasjon som dekker de faktiske utgiftene den enkelte kommune har hatt. Regjeringens løsning dekker bare et gjennomsnitt. Det betyr at noen kommuner får mer, mens andre kommuner får mye mindre. Diskusjonen rundt penger og om skolene er refundert koronautgifter handler om kommuneøkonomi. Men mest av alt handler det om at vi nå må gi kommunene muligheten til å satse på barn og unge igjen.

Kommentarer til denne saken