«Å lukke døra» er et språklig bilde. Andre bilder med høvelig samme mening kan være «sette strek», «legge på is», «avslutte» og «parkere». De fleste er godt kjent med hvilke sammenhenger disse brukes. En tittel må ikke være et direkte sitat. Når det er det setter man et sitatstrek foran. En tittel skal fortelle hva en sak handler om.

Jeg skjønner at bruken av utrykket «lukker døra» har vakt reaksjoner, og blir tolket i verste mening fra avisens side. Det er mulig det er noe jeg ikke ser eller skjønner her. Ledere og støttespillere i SIL er velkommen innom hos Lofotposten, dersom de har noe de ønsker å ta opp/lufte med oss.

Vår intensjon var å få frem at SIL hadde stoppet videre samtaler med FK Lofoten om samarbeid, som jeg fortsatt mener kom godt frem av saken. Jeg tror vi bare må konstatere at vi ser ting litt ulikt her. Men SIL er velkommen til å be Pressens Faglige Utvalg vurdere om vi har dekning for tittelen som ble brukt.

Takk til deg Tora for øvrige innspill til avisen.

Avslutningsvis vil jeg bare uttrykke at jeg i debatten ikke har registrert noen som har utrykket seg negativt i forhold til den glimrende jobben SIL gjør med barn og unge i Svolvær. Det er vel i all hovedsak hvilket seniorfotballtilbud man skal ha i Vågan som skaper debatt.