Arbeidet ble startet for fullt i sommer, og prosjektleder Ørjan Arntzen har allerede hatt kontakt med rundt 20 mennesker som enten er tilflyttere, ønsker å flytte til Lofoten eller har en samboer som har fått seg jobb i Lofoten.

– Når man flytter til en ny plass har man ofte en del spørsmål om både jobb, bolig og fritid. Vårt formål er å hjelpe tilflyttere og framtidige tilflyttere med det praktiske, sier Arntzen.

Vil lage nettverk

Som en del av rekrutteringsprosjektet prøver Lofoten Matpark å finne en måte som bedrifter kan utveksle informasjon om rekruttering. Hvis for eksempel Vestvågøy kommune ansetter en lærer som har med seg en samboer som er byggingeniør, er tanken at Lofoten Matpark da kan utvikle både møteplasser og informasjonsarbeid som gjør at flere kommer raskere ut i jobb.

– Vi prøver å lage et representativt nettverk med de største bedriftene i de ulike bransjene. I disse dager arbeider vi med kartlegging av alle bedriftene for å registrere hvem som er ansvarlig for rekruttering i hver virksomhet, sier Arntzen.

Lofoten Matpark har allerede etablert en ressursgruppe bestående av Nordlandssykehuset avd. Lofoten, Vestvågøy Næringsforum, Flakstad Utvikling, Fabrikken Næringshage og Vestvågøy kommune.

Gode tilbakemeldinger

Å utvikle et arbeid for å øke befolkningen i kommunen er i seg selv utfordrende ifølge Arntzen.

– I tillegg er det utfordrende å avgrense prosjektet. Vi vil at det med tiden skal videreføres, og da må vi finne en effektiv måte å gjøre dette på, sier han, og legger til at det med tiden kanskje kan finansieres av bedriftene.

Arntzen er imidlertid positiv til videre drift, og kan fortelle at tilbakemeldingene på tilflyttingsrådgivningen har vært gode.

– Mange gir uttrykk for at de synes dette er bra service, og de setter pris på at noen tar kontakt med dem og følger opp. Det er ikke alle vi kan hjelpe, men vi opplever at folk ønsker å bruke prosjektet på ulike måter. Hittil har vi blant annet vært i kontakt med ei som ønsker å starte en festival og et par som vil drive med kunst. Alle er velkommen til å ta kontakt, sier Arntzen.