8. og 9. februar inviterer Aust- og Vest-Lofoten videregående skole til yrkes- og utdanningsmesser i henholdsvis Svolvær og Leknes.

Representanter fra høgskoler og universiteter rundt omkring i landet, samt lokalt næringsliv og offentlige aktører, vil da være på plass for å informere ungdommene om ulike retninger og alternativer.

Lokalt arbeidsmarked

Elvebakk peker på at mye av intensjonen med YOU-messene er å illustrere mulighetene som finnes i regionen.

– Jeg studerte utenbys selv, og lurte veldig på hva slags muligheter som fantes i Lofoten da jeg ville hjem igjen. Om det finnes attraktive jobber i Lofoten er det nok mange som lurer på, og da er det viktig å gjøre ungdommene kjent med lokalt arbeidsmarked, sier Elvebakk, og legger til;

– Stadig flere bedrifter etterspør lokal ungdom, fordi de stiller sterkt med sin lokalkunnskap. Ungdommene flest vet om de store bedriftene, men ikke nødvendigvis hva slags kompetanse de ønsker. Det kan være så mangt.

Terje Knutzen i messekomiteen ved Aust-Lofoten videregående skole peker på det samme.

– Når man tenker på arbeidsplasser som hotell eller verksted, tenker man ofte at de søker sveisere og resepsjonister. Men også her jobber noen med for eksempel økonomi. Det finnes mange yrkesgrupper innenfor en bedrift, noe vi også prøver å få bedriftene til å markedsføre, sier han.

Ulik kompetanse

Både Knutzen og Elvebakk peker på at det trengs helsefagarbeidere innenfor kommunesektoren i Lofoten. Etterspørselen av sykepleiere i kommunene er allerede stor.

– I tillegg vet vi blant annet at mekaniske verksteder har manko på sveisere. Men det er stadig utskiftninger i arbeidsmarkedet også i Lofoten. Vi bor ikke akkurat i storbyer, så markedet er noe begrenset, men mulighetene er absolutt her. Jeg har troa på at det i tillegg skal bli bedre og større etter hvert, sier Knutzen.

Elvebakk peker på at store hjørnesteinsbedrifter etterspør masse forskjellig kompetanse.

– Mange tenker nok at et nasjonalt konsern som for eksempel Insula etterspør noen som er god på fisk, men de etterspør et vidt spekter av kunnskap. Slik er det med de fleste større bedriftene, sier han.