Hun er daglig leder i Vågan Næringsforening og ansatt som kompetansekoordinator i samarbeidet med UiT om årsstudiet i Naturguide.

Høsten 2017 kunne Universitetet i Tromsø for første gang tilby studiet med base i Svolvær. I år hadde pilotprosjektet hele 80 søkere, og Nessø Eide beskriver det som en stor suksess.

Viderefører studiet

– Både studenter, forelesere og administrasjonen ved UiT har vært veldig fornøyde, sier hun.

Tilbudet har blitt såpass godt tatt imot at UiT har valgt å videreføre studiet også høsten 2018.

– Det har gått over all forventning, og vi ser at vi har truffet rett. Aktiviteten i Lofoten er attraktiv, og på sikt håper vi at Svolvær kan bli et kompetansesenter for reiseliv, sier Nessø Eide, og legger til at det fortiden også jobbes med parallelle studier og enkeltemner.

Instituttleder på Idrettshøgskolen ved UiT, Carsten Rolland, er også positiv.

– Etter et semester har vi gjort oss noen positive erfaringer. Hvis dette er noe vi klarer å rekruttere studenter til videre, samt finansiere, er det absolutt noe vi vil fortsette å tilby, sier han.

Gode opplevelser

Studiet er samlingsbasert, og har fem eller seks samlinger i året.

– Bakgrunn for det faglige innholdet er naturguideutdanningen vi har hatt på Svalbard i åtte år. Her har vi i samarbeid med friluft- og reiselivsmiljøet utvikla et innhold vi mener en guide må beherske for å kunne ta ansvar for en gjestegruppe i naturen, sier Rolland.

Han peker på to stikkord i studieplanen; sikkerhet og gode opplevelser.

– Sikkerhet er en overordna inngang, og de som blir uteksaminert skal ha en god forståelse for og kunne vurdere risikoen for et opplegg ute i naturen, samt ivareta sikkerheten for en gitt gruppe. I tillegg er det mye fokus på å legge til rette for og skape de gode opplevelsene gjennom valg av området og formidling, sier Rolland.