Administrerende direktør, Torbjørn Sotberg, sier at de ønsker å legge til rette for at førstegangsetablerere som ikke får hjelp fra foreldre og ikke har nok penger til å oppfylle kravet om 15 prosent egenkapital, skal komme seg inn på boligmarkedet.

– Det er ingen tvil om at mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet for tiden. Terskelen for å komme seg inn er høy, og kravet til egenkapital hindrer mange fra å få finansiering. Det er også verdt å merke seg at den nye regjeringsplattformen anbefaler at vår leie-før-eie-modell i større grad blir brukt i hele landet for å hjelpe folk inn i boligmarkedet, sier Sotberg.

Leier seg til egenkapital

Gjennom «Leie før eie»-prosjektet vil boligbyggelaget leie ut leilighetene til markedspris. Leietakerne må ha en personlig økonomi som gjør dem i stand til å betale bokostnadene. De må også mangle de 15 prosentene med egenkapital, som bankene er pålagt å kreve når de gir lån til boligkjøp.

– Når leiekontrakten inngås får vedkommende også en kjøpsopsjon, en rett til å kjøpe leiligheten, sier Sotberg.

Kjøpsopsjonen kan leietakeren benytte seg av senest fem år etter at leieforholdet er inngått, og leiligheten kan tidligst kjøpes ut tre år etter at kjøperen flyttet inn.

I leieavtalen er det fastsatt en pris som kjøperen skal betale for leiligheten. Sotberg forklarer at en eventuell verdistigning begrenset oppad til egenkapitalkravet av kjøpsprisen tilfaller leietakeren.

– Leietakeren får med andre ord verdiøkningen, og det er helt opp til hver enkelt om kjøpsopsjonen utløses, sier han.

Suksess i Trondheim

Gjennom prosjektet Lillebyleiligheten i Trondheim har Boligbyggelaget TOBB testet ut «Leie før eie»-konseptet. De 51 leilighetene, på mellom 30 og 50 kvadratmeter, sto ferdig sommeren 2017. Lenge før den tid var bortimot 1000 unge interessert i å leie før de fikk eie.

– Interessen har vært enorm, og vi har gjort oss noen gode erfaringer i Trondheim, sier Sotberg.

I et møte med Vågan Eiendom for halvannet år siden fikk Ketil Fjerdingen, byggherre bak Tinden Brygge, signaler om at kommunen ønsket utbygging av flere mindre leiligheter som unge kunne leie eller kjøpe.

Fjerdingen tok deretter kontakt med Sotberg, for et mulig samarbeid og en videreføring av «Leie for eie»-konseptet til Svolvær.

– Konseptet passer overalt, og da spesielt i nettopp Svolvær. Det er mye aktivitet her fortiden, og både leie- og boligmarked er presset, sier Fjerdingen.

Trenger utleieobjekt

Sotberg og Fjerdingen har hatt møte med ordfører, samt representanter fra formannskapet og NPU, for å presentere konseptet.

– Dette er et bra konsept for å få yngre mennesker inn på boligmarkedet, fordi de i utgangspunktet ikke trenger egenkapital, men kan leie seg til den, sier ordfører i Vågan, Eivind Holst.

Han peker på at leiemarkedet i Svolvær, og Vågan generelt, er svært presset, og tror et slikt konsept kan være gunstig for å få bukt med nettopp dette.

– Med den utviklingstakten vi legger opp til med blant annet hotellbygging, er det behov for flere boliger enn dagens tempo tilsier. Vi kan ikke belage oss på at alle som kommer hit og skal starte i ny jobb skal kjøpe seg en bolig. Alle har et visst behov for å finne seg til rette, og deretter eventuelt bestemme seg for om man vil bli værende. Derfor trenger vi flere utleieenheter, og tar med oss «Leie før eie» videre som et mulig konsept, understreker Holst.

Fleksibelt prosjekt

Ifølge ordføreren er det for tidlig å fastslå noe, men han er positiv til prosjektet. Sotberg og Fjerdingen skal fortsette dialogen med kommunen, og peker på at prosjektet er fleksibelt.

– I et eventuelt byggeprosjekt trenger ikke alle leilighetene å være under «Leie før eie»-konseptet. Noen av leilighetene kan selges med en gang, mens andre kun kan være utleieobjekter. Her må vi se an behovet, sier Fjerdingen.

Leilighetene i Lillebyleiligheten har en kjøpspris på mellom 2 og 2,5 millioner kroner. Initiativtakerne ser for seg noe lignende også i Svolvær.

Boligbyggelaget TOBB er alliert med flere store boligbyggelag i land; BONORD, Nobl (tidligere Bodø Boligbyggelag), BoB, Vestbo, Bate og USBL. For å være leietaker under «Leie før eie» forutsetter det at man er medlem i et av boligbyggelagene under «Storbyalliansen».

– Dette gjør det også mulig for at til eksempel Nobl i Bodø kan bli involvert i driftet av et mulig prosjekt i Svolvær etter hvert, sier Sotberg.