[Romerikes Blad] – Kommunen tilbydde meg en leilighet med to soverom til 14.500 kroner i måneden. Jeg svarte at jeg kunne betale 13.000 kroner i måneden, men da mistet jeg den.

Alenemoren på Jessheim er fortvilet.

– Det var i fjor, og nå koster den sikkert enda mer.

Avhengig av nødhjelp

På grunn av helseutfordringer har Nurina Hashemi (32) ikke vært i stand til å skaffe seg utdannelse eller jobb i Norge. I dag mottar hun økonomisk sosialhjelp og statlig bostøtte, men utgiftene er større enn inntektene og hverdagen mer krevende enn noen gang.

Etter at husleia er betalt sitter Nurina igjen med 4.328 kroner i sosialhjelp, 3.611 kroner i bostøtte og 1.083 kroner i barnetrygd. Pengene skal holde til strøm, helseutgifter, mat og alle andre faste og ufaste utgifter.

– Det er veldig vanskelig å få det til å vare en hel måned for meg og min datter. Spesielt slik matvareprisene har blitt. Jeg kjøpte noen få ting for å lage matpakke til min datter, og måtte betale 300 kroner, sier hun.

Nurina er blant dem som er hardest rammet av prisstigningene i samfunnet, og må hver måned velge mellom å kjøpe mat eller betale regninger.

Forrige torsdag fikk hun 750 kroner i nødhjelp av Nav, og tirsdag nye tusen kroner. Likevel blir det trangt fram mot neste utbetaling 20. mars.

– Uten nødhjelpen ville jeg ikke hatt noe.

Må sove på sofaen

I to år har hun og datteren delt den lille leiligheten. Datteren får soverommet, så Nurina sover på sofaen.

– Varmekablene fungerer ikke, så det blir veldig kaldt om natta, sier hun.

Drømmen er en kommunal bolig med to soverom, slik at hun og datteren får hvert sitt soverom, men prisene gjør det vanskelig. De kommunale boligene i Ullensaker følger prisene i markedet, og mange har fått doblet sin husleie siden 2019.

– Uten fast jobb er det vanskelig å finne noe privat, så jeg må bare vente og håpe at kommunen tilbyr meg noe jeg har råd til, sier Nurina.

For øyeblikket er det ingenting ledig. Ullensaker kommune opplyser overfor Romerikes Blad at alle de kommunale boligene enten er utleid, tildelt nye leietakere eller under oppussing.

– Kanskje jeg må flytte til en billigere kommune, men min datter trives på Jessheim og vil ikke flytte. Det tok lang tid, men hun har endelig klart å skaffe seg venner og bli en del av lokalmiljøet, sier Nurina.

Nå oppfordrer hun lokalpolitikerne til å redusere leien på kommunale boliger.

– Alt er blitt dyrere. De bør tenke på hvor mye alenemødre som meg sliter.

Varslet endring

Søndag slo den lokale ildsjelen Berit Reidun Ruud alarm om de kommunale husleieprisene i Ullensaker, og tirsdag varslet den rødgrønne posisjonen at de vil bruke ti millioner kroner i året på å hjelpe folk i kommunale boliger, som går på arbeidsavklaringspenger eller mottar økonomisk sosialhjelp.

Endringen i den kommunale bostøtten vil kun gjelde beboere i kommunale boliger, og kommer dermed ikke Nurina og andre private leiere til gode.

– Formålet med kommunal bostøtte er å sikre leietakere med lav inntekt i kommunalt disponerte boliger mulighet til å bli boende i boligen. Nå må vi vedta ny forskrift, fordi vi kommer til å gå lenger enn Lillestrøm i å betale ut bostøtte, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap).

Gikk i underskudd

Ullensaker kommune ønsker ikke å kommentere Nurinas sak direkte, men opplyser at de i februar leide ut 434 boliger med en gjennomsnittlig husleien på 9.524 kroner.

Kommunen har nærmere 420 millioner kroner i gjeld på sine boliger, og gikk med en million kroner i underskudd i både 2021 og 2022, skriver kommunen til Romerikes Blad.

Ifølge kommunen står 23 boliger i dag tomme. 20 er under oppussing, mens tre er klare for innflytting. Ingen ordinære kommunale boliger er dermed ledige uten grunn.

NAV disponerer cirka 11 prosent av de kommunale boligene. I 31 av disse er det bosatt flyktninger som følge av flyktningkrisen. Ukrainske flyktninger har flyttet inn i 22 av dem.

Den gjennomsnittlige størrelsen på en kommunal bolig i Ullensaker er 56,6 kvadratmeter. Kommunen planlegger ikke å kjøpe noen boliger i 2023.