Innsamlingen ble nylig igangsatt etter at motorsportklubben har ønsket drifting- og gatebilmiljøet i Nord-Norge velkommen som medlemmer i klubben. I den anledning har klubben enstemmig vedtatt å bygge et nytt baneanlegg – 550 meter med sammenhengende asfalt.

Banen vil bygges for godkjenning til konkurransekjøring i drifting.

– Vi har satt oss et hårete mål om at det skal kunne kjøres NM-runder her i Lofoten. Vi har i den anledning allerede vært i kontakt med de største profilene i sporten. Hvem dette er, er foreløpig en liten hemmelighet, sier Karl Petter Johansen i NMK Lofoten.

Sterk vekst

I dag må man reise helt til Trøndelag eller lenger sør dersom man vil finne en bane som egner seg for drifting.

– En ny asfaltbane vil ikke bare bety mye for klubben og miljøet her lokalt, men for miljøet i hele Nord-Norge, sier Johansen – et miljø han betegner som stadig voksende.

– For ti år siden var dette en nesten helt ukjent sport. Nå har vi blant annet Fredrik Aasbø som er både verdens og landets beste og som har bidratt til å sette Norge på kartet internasjonalt. For fem år siden hadde proffene et budsjett på kanskje 1 million kroner. I dag er budsjettene trolig større enn de Petter Solberg noensinne opererte med. Man kan derfor si at sporten er i vekst i aller høyeste grad.

Vil rekruttere unge

Da Lofoten Drifting startet en Facebookgruppe for å samle miljøet i Lofoten, hadde man en forventning om at i underkant av 100 personer skulle slutte seg til.

– Nå teller vi 650 personer. Det sier litt om at det er mange interesserte der ute, sier Kristoffersen, som derfor tror at innsamlingsmålet på 500 000 kroner skal være oppnåelig.

– Jeg har trua på at vi skal nå dette beløpet. Resten håper vi å hente inn hos det lokale næringslivet. Vi har allerede fått sponset grunnarbeidet som må gjøres, så det er nå selve asfalten vi trenger penger til.

Hvis alt går etter planen, kan en ny driftingbane innvies allerede neste år.

– Forhåpentligvis får vi det til. I verste fall må vi vente et år til. Uansett har vi som mål å få realisert dette prosjektet, sier Johansen, som håper at ny bane også vil sørge for ny rekruttering.

– Fra man er 14 år kan man kjøre på en slik bane med lisensiert bil. For oss er det nå særlig viktig å jobbe for å få inn flere unge i miljøet. Det er disse som er framtiden.