I fjor skrev 759 av oss under på at vi ønsket bassengsaken behandlet på nytt i kommunestyret- Posisjonen stemte imot. De mente det ikke er noen grunn til å behandle saken på nytt. Opposisjonen tok derimot ansvar og har krevd saken behandlet på nytt. Dette skjer på kommunestyremøte nå på mandag, den 31.januar.

Det er fare for at denne nye behandlingen blir en blåkopi av den forrige. For å unngå det er det avgjørende at så mange som mulig engasjerer seg. Diskuter basseng, og forklar for politikere som sitter med makten i Vågan at vi ikke trenger 2 bassenganlegg i kommunen. Ett badeanlegg er nok, og også det beste!

Vi oppfordrer alle – særlig de som har stemt på Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Rødt til å ta kontakt med sine kommunestyrerepresentanter! Vågan trenger en forsvarlig økonomisk politikk, og vi trenger et folkehelsebad der det er økonomisk og praktisk å bygge og drifte det. Det er ikke i kabelvågmarka! Hvor i Svolvær et folkehelsebad bør bygges er ikke avgjort. Noen mener fergeleiet, andre mener Skarviktomta. Det viktige nå er å skrinlegge planene om to basseng og få fortgang i prosjekteringen av et badeanlegg som dekker behovet for svømmeundervisning, og samtidig innbyr til vannlek og aktiviteter på fritiden.

Alle ungene i Vågan skal lære å svømme! Det gjør de best når de både kan få svømmeundervisning på skolen og kan leke i bassenget på fritiden. Et folkehelsebad kan i tillegg friste andre innbyggere og besøkende til å bade, svømme og være aktiv. Målet er økt trivsel, bedre helse og at ingen skal drukne fordi de ikke kan svømme!