Ny beregning om E 10 Svolvær – Leknes: – Det viser at innkorting er en god investering

Menon Economics mener samfunnsnytten av kortere E 10 Svolvær – Leknes er omtrent 1,2 milliarder kroner større enn beregningen i konseptvalgutredningen fra Statens vegvesen.