Mitt navn er Kristian H. Eriksen, og jeg er hovedtillitsvalgt på lakseslakteriet til Ellingsen Seafoods i Skrova. Staten vil ha en ny formueskatt på konsesjoner som er anskaffet før 1989 og det er snakk om store summer.

Jeg synes det er helt horribelt at små, lokaleide bedrifter skal være nødt til å ta ut mer utbytte fra bedriften for å betale eiendomsskatt. Ellingsen Seafoods har 11 konsesjoner og åtte av disse er anskaffet før 1989. Det vil si at for disse konsesjonene må de betale den nette sum av 50.000.000 kroner. Det er rundt 960.000 kroner i uken uansett om de tjener penger eller ikke.

Hvis det er en bedrift med utenlandske eiere, så betaler de 0 kroner. Dette er ikke vi i Norge tjent med, det må jo være likebehandling.

Ellingsen og flere andre små bedrifter som begynte tidlig med oppdrett var pionerer og måtte finne løsninger på mange problemer uten stor hjelp fra andre. Denne kunnskapen nyter andre i samme næring godt av nå, men disse pionerene skal altså bli straffet med en høy formueskatt som kan ta knekken på mange små bedrifter.

Det snakkes veldig mye om det grønne skiftet nå for tiden. Hvor skal disse små familieeide bedriftene hente pengene til dette når staten stikker av med så mye? De lokaleide bedriftene legger store summer igjen i lokalsamfunnet, ikke bare som oss i Skrova, men mange andre bedrifter som leverer utstyr og tjenester til næringen. Dette kan det bli mindre av i framtiden hvis denne skatten blir vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Jeg er redd for arbeidsplassene i nærmiljøet skal bli færre og forsvinne til utenlandske eiere som legger igjen minimalt til nærmiljøet. Under valgkampen ble det sagt at det var hvermannsen sin tur, nå er jeg hvermannsen og forventer handling. I det minste så kan dette forslaget konsekvensutredes før det blir stemt over i revidert nasjonalbudsjett.