I mars ble hengebrua tatt av stormen. Noe som i utgangspunktet ikke var en stor overraskelse, da den over lengre tid har hatt en slakk wire. Alle som har benyttet brua de siste årene har merket at den har blitt dårligere. Eierforhold og vedlikeholdsansvar som uavklart, og dermed ingen som aksjonerte i tide.

Nå ser det ut som det er vanskelig å realisere ei ny bru innenfor ramma på 600.000,- I april kunne man lese i LP at det var samlet inn 200.000,- og at byggestart var forventet i juni. Vi skriver snart november, og både økonomisk ramme og byggestart ser ut til å være langt unna.

Det er sikkert mye man kunne kritisert i prosessen, og ledelsen av dette arbeidet. Men det er ikke fokuset nå. Fokus; få reetablert forbindelsen. For oss som har lest om saken i LP virker det som bestillingen ikke har vært klart definert.

Snølast er nok dimensjonerende lastbilde for broa. I vår region er denne fastsatt til 400kg/m2. Det bør kanskje sees med et praktisk skråblikk på dette punktet, for på en smal bro som ligger høyt i terrenget og i tillegg har åpning i dekket vil dette aldri skje (ref. Den gamle hengebroa).

Hvorfor må det bygges bjelkebru? Bruas funksjon er for gående, løpende og kanskje syklende. Dersom Lofotkraft (eller andre?) har behov for å kjøre snøscooter/ATV over brua (økt bredde), kan ikke kostnaden for oppgraderingen legges på en frivillig innsamling. Forenklet og generelt kan man si at ved og doble bredden øker kostnaden med firegangen.

Bygg hengebru med wire’e, tredekke og enkelt rekkverk. Materiell kan fraktes med båt isteden for helikopter. Montering kan foregå for hånd med taljer. Det burde kunne bygges til en langt lavere kostnad enn 600.000,- Tilsvarende prosjekter i Nasjonalparker og Turområder blir bygget for en brøkdel. Det er bekymringsfullt at fokuset ligger på å finne mer penger, enn heller og finne rimeligere alternativ!

Bruk vinteren til å prosjektere hengebru, hent inn tilbud, inngå avtaler og lag en god fremdriftsplan med oppstart når våren kommer!