Gå til sidens hovedinnhold

Ny lærer-ordning skal kutte i bruk av spesialundervisning – i høst kommer svaret på om det har virket

Vågan kommune hadde i fjor høyere andel spesialundervisning i grunnskolen enn sammenlignbare kommuner. I høst kommer svaret på om en ny lærermodell virker eller ikke.

For abonnenter

Mandag behandlet formannskapet regnskapet og årsmeldinga for 2019. Der kommer det blant annet frem at det jobbes videre med å få ned antall henvisninger til PPT.

I 2019 hadde 14,4 prosent av alle elevene på grunnskolen i kommunen spesialundervisning. Kommunene i samme kostragruppe, det vil si sammenlignbare kommuner, har 8,4 prosent.

Det fikk Gunnar Aarstein, Rødt-politiker og posisjonens gruppeleder, til å be om ei forklaring på hva som nå gjøres.

– Hvordan skal en få ned antall henvisninger til PP-tjenesten? Vi ligger langt over de andre kommunene i samme gruppe, spurte han.

I fjor var prosentandelen høyest på 8.–10. trinn med 21,2 prosent. Det er over dobbelt så mye som snittet i tilsvarende kommuner.

Kommunedirektør Tommy Stensvik viste til at Vågan i fjor vår innførte to pedagoger i klasserommet på 1.–4. klasse i Svolvær og Kabelvåg.

– To-lærermodellen er iverksatt og innført. Med det prøver i å unngå å få så mange elever som må ha spesialundervisning, sa Stensvik i møtet.

Prøveordningen skal vare i to år. Etter det skal kommunen vurdere å innføre ordningen fast i hele grunnskolen.

Etter at modellen ble innført har tillitsvalgte reagert på manglende ressurser ved Svolvær skole for å følge opp.

Rektor ved Svolvær skole, Ronnie Maas Pedersen, vil ikke gå inn på hva erfaringene så langt viser.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra ungdomstrinnet som har praktisert denne undervisningsorganiseringen i en årrekke. Når det gjelder barnetrinnet vil jeg ikke spekulere, og avventer resultatet fra høstens evaluering.

Målet er å starte en evaluering av arbeidet etter høstferien.

Les mer

Ny ordning på Svolvær skole:–Vi må ta på alvor at tillitsvalgte ser seg nødt til å varsle

Les mer

Ny organisering har skapt utfordringer og frustrasjon ved skolen:–Jeg har stor tro på to-lærersystemet

Les mer

Skolen innfører to lærere i klasserommet–uten å få ekstra ressurser

Kommentarer til denne saken