Gå til sidens hovedinnhold

Ny og større flyplass i Lofoten

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sommeren 2022 er det 50 år siden flyplassene i Leknes og Svolvær ble åpnet. Siden åpningen av kortbaneplassene i 1972 har det funnet sted en fantastisk utvikling i hele regionen. Ikke minst med ny flyteknologi, en gigantisk økning i flytrafikken og endring av passasjerenes reisevaner og etterspørsel etter flyreiser. Flyplassene i Lofoten har bidratt sterkt til den positive utvikling og vekst vi har hatt i hele regionen, og åpnet mulighet for etableringer og bosetting som hadde vært helt utenkelig uten flyplass.

Fra en beskjeden start i 1972 med noen få tusen flypassasjerer til og fra Lofoten, er antall reisende med fly til og fra Leknes og Svolvær for lengst passert 200 000 passasjerer. I tillegg kommer flere ti-talls tusen reisende til og fra Lofoten som benytter Evenes som flyplass, og bil eller buss som tilknytning mellom Lofoten og flyplassen. Denne reisemuligheten vil bli ytterligere forbedret når Hålogalandsvegen står ferdig om få år.

Ideene om ny og større flyplass i Lofoten begynner også bli en relativt lang historie. Allerede i 1998 hadde daværende Luftfartsverket klart et forprosjekt for forlengelse av rullebanen på Leknes til 1200 meter. I Nasjonal Transportplan for 2002 – 2011 var mulighetene for forlengelse av Leknes Lufthavn til 1200 meter drøftet, men frarådet, da man ikke så at en 1200 meters rullebane ville kunne gi noe forbedret flytilbud. Fortsatt ville det bare være Widerøe som kunne benytte rullebanen med sine kortbanefly, og dermed var det ikke mulig å oppnå konkurranse og billigere flyreiser for passasjerene, som var et av hovedmålene med en eventuell flyplassforlengelse.

Flyplassene i Lofoten har bidratt sterkt til den positive utvikling og vekst vi har hatt i hele regionen, og åpnet mulighet for etableringer og bosetting som hadde vært helt utenkelig uten flyplass. 

Søren Fr. Voie

Så husker de fleste av oss Avinors arbeid med utredning av mulighetene for storflyplass på Gimsøya. Dette prosjektet strandet etter lang tids planlegging på grunn av for dårlige værmessige og operative forhold. Heldigvis ga ikke Avinor opp, og etter meget grundig arbeid og planlegging tilrådde Avinor sammen med Statens Vegvesen i januar 2020 å bygge ny storflyplass på Leknes, med forbedret veg gjennom hele Lofoten, og med mulighet for nedkorting av kjøretiden mellom Svolvær og Leknes med nærmere 20 minutter. Utredningen konkludere også med at vegforbedringene måtte fullføres før det ble aktuelt å legge ned Svolvær Lufthavn.

Dessverre kom dette prosjektet på bordet bokstavelig talt i tolvte time i Departementet og Stortingets arbeid med nylig vedtatt NTP, og ble ikke prioritert med nødvendige bevilgninger. Men både ny/forbedret E10 og ny flyplass for Lofoten ble satt på dagsorden, og oppnådde mange gode politiske viljeserklæringer og formuleringer som gir gode forhåpninger om realisering gjennom kommende budsjettbehandlinger og allerede påbegynt revisjon av NTP-en.

Det er hyggelig å konstatere at det i Lofoten er tilnærmet tverrpolitisk og regionalt unison enighet om de anbefalte forslag. Nordland fylkeskommune slutter seg til anbefalingene og Avinor har nå også fått internasjonal aksept for såkalt kurvet inn-flyving til en ny rullebane på Leknes.

50 år etter at kortbaneplassene i Lofoten ble bygget, etter initiativ av en meget fremsynt Lofoting, daværende samferdselsminister Håkon Kyllingmark, står vi nå foran en ny unik mulighet til et nytt kvantesprang for vår region.

Investeringer på flere milliarder kroner til ny/forbedret veg og ny flyplass, vil være en gigantisk vitamininnsprøytning for vår region. Dette utløser definitivt mer næringsutvikling og flere helårs arbeidsplasser. Ikke minst gir det bedre og billigere reisemuligheter for alle oss som klamrer oss fast på disse fantastiske øyene langt ute i havet, men av og til også ønsker å besøke andre deler av verden, til en overkommelig pris.

I tillegg kommer en betydelig miljøgevinst gjennom mindre biltrafikk til/fra Lofoten - Evenes og færre mellomlandinger i Bodø.

Kommentarer til denne saken