Ny rapport: - Flyplass på Leknes vil svekke lønnsomheten av ny lufthavn i Bodø

En ny rapport stiller spørsmåltegn ved konsekvensene av ny flyplass på Leknes for ny Bodø lufthavn.