Ny rapport om kommuner med store pleieutgifter: Trekker fram Moskenes-modell som løsning

Telemarksforskning mener Moskenes sitt forslag til endring av statens finansiering av pleiekrevende innbyggere bør vurderes.