Kommunen har krav fra fylkesmannen hengende over seg om å dekke et samlet underskudd på nesten 30 millioner kroner innen 2024. Årsaken er i hovedsak knyttet til ekstra store utgifter til pleie og omsorg.

I kommunestyret er meningene delte om utveien. Arbeiderpartiet foreslo i junimøtet at Moskenes snarest må sondere mulighetene for sammenslåing med nabokommuner. Møte samlet seg til slutt enstemmig om følgende ordlyd:

«Vi ber derfor om at det i løpet av disse to årene gjennomføres en vurdering av om det kan legges til rette for tettere samarbeid med andre kommuner eventuelt en sondering knyttet til kommunestruktur dersom det ikke gis andre økonomiske rammer for kommunens drift».

Nummer 416

Når ordfører Lillian Rasmussen og rådmann Steinar Sæterdal møter fylkesmann Tom Cato Karlsen 13. august, ligger også Kommunal Rapports Kommunebarometer for 2019 på bordet. Moskenes er på 416. plass av 422 kommuner. Kommune-Norge fikk i fjor et netto driftsresultat i snitt på 1,6 prosent, Moskenes – 8,6 prosent.

«Knapt noen andre hadde et så dårlig korrigert netto driftsresultat. Resultatet ble betydelig dårligere i fjor. Det kan være et faresignal som politikerne bør ta på alvor. Målt over de siste fire årene har driften gått klart i minus. Kommunen bør ikke fortsette med slike tall over tid».

Kommunebarometeret peker spesielt på kommuneøkonomien, kostnadsnivået, grunnskole, pleie og omsorg, miljø og ressurs og kultur som de største utfordringene. Innen helse og sosial er kommunen blant de 50 beste, blant annet på grunn av god legedekning og kortvarig sosialhjelp.

– Jeg er ikke overrasket over plasseringen. Den harmonerer godt med utfordringene vi møter daglig, sier Lillian Rasmussen som selv har bedt om møtet i Bodø.

– Håper dere å få mer skjønnsmidler fra Fylkesmannen etter møtet?

– Vi har sendt allerede sendt søknad. I møtet skal vi diskutere hva som er mulig å gjøre.

– For mange

Fylkesmann Tom Cato Karlsen er på ferie, og ikke tilgjengelig for kommentar. Etter besøket i Lofoten i juni, uttalte han til Lofotposten at fylket har for mange små kommuner. 27 kommuner har færre enn 3000 innbyggere, og 17 kommuner har færre enn 1500.
Karlsen, som er tidligere Frp-politiker, varslet nye diskusjoner etter kommunevalget.

– Ved å slå seg sammen, vil man ha en større befolkning å «spille på» i framtiden, for å fortsatt kunne gi de tilbudene som kommunene skal gi. Store deler av fylket vårt har småkommuner som ligger rundt større senterkommuner, og i så måte er det et stort potensial for sammenslåinger.