En skremmende episode tirsdag ettermiddag, med en åpenbart livsfarlig antatt ruskjører på Leknes endte heldigvis godt. Ingen ble drept eller skadet.

Dette var kun flaks og tilfeldigheter.

Vi har dessverre hatt mange perioder med ubehagelig mange ruskjøringstilfeller i Lofoten de siste årene, og vi får inderlig håpe at vi ikke går inn i en ny slik periode.

Fra nå av og utover vet vi dessuten at trafikken vil øke dag for dag, og mange som kommer hit er heller ikke forberedt på våre svingete og smale veier. En tur mellom Leknes og Svolvær vil altfor ofte innebære en eller flere situasjoner der man møter biler som ikke holder siden sin.

Det siste vi trenger på lofotveiene er derfor ruskjørere eller bilister som har flyttet fokuset fra trafikken og over på mobiltelefonen.

Sistnevnte trafikale avsporing har heldigvis myndigheten for alvor tatt tak i, og det var ikke en dag for tidlig at vi fikk den nye bøtesatsen på 7.450 kroner for mobilbruk. Å sette summen så høyt er både avskrekkende, og ikke minst en plassering av forseelsens alvorlighetsgrad.

Når det gjelder ruskjørere er vi dessverre der at mange ruskjørere ikke har noe å tape, verken penger eller førerkort. Det betyr i korte trekk at de kan være på veien igjen samme dag som de blir tatt. At det ligger personlige tragedier bak flere av tilfellene er det ingen tvil, men det legitimerer på ingen måte å sette andres liv i fare slik ruskjørerne gjør.

Det må aldri være noen tvil om at man som publikum umiddelbart skal melde fra om man mistenker at noen kjører i ruset tilstand. Å ringe politiet om antatt ruskjøring kan berge liv.

- Hver eneste dag blir det kjørt cirka 140.000 turer i trafikken av personer som er ruspåvirket. De kan enten være påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller medisiner, opplyser politiet.

Dette er skremmende tall.

Å ringe politiet er derfor vårt felles ansvar for å minske risikoen, og vi vil si det så strengt som at det er en unnlatelsessynd å la være.