MMC First Process har hovedkontor i Fosnavåg, og leverer systemløsninger for håndtering av sjømat både innen fiskeri og oppdrett på sjø og land.

Visepresident Håvard Nybø i Service MMC First Process AS opplyser til Lofotposten at med denne avtalen får selskapet ekstra hender og bedre service i Nord-Norge. Arbeidet med samarbeidsavtalen startet i fjor høst, og ble like før jul i fjor sluttført og undertegnet. Vi har mange kunder i Nord-Norge, både landanlegg og båter. I tillegg er det alle båtene som er i området i forbindelse med driften. Nå kan vi nå dem på en mye bedre måte enn før.

– Gjennom samarbeidet med Proff Kulde kan MMC First Process yte raskere og bedre hjelp både til kunder som er lokalisert i Nord-Norge, og til båter som er innom nordnorske havner for mannskapsskifter, levering og serviceopphold, uttaler Nybø.

Godt samarbeid

– Proff Kulde driver servicearbeid og bygger ikke samme type utstyr som MMC First Process, men vi er bedrifter som utfyller hverandre. Vi har allerede fått mange forespørsler, og leter nå etter nye folk som kan være med på laget hos oss. Dette samarbeidet tror jeg blir fruktbart for begge firmaene – og ikke minst for kundene, sier daglig leder Mathias Ingebrigtsen og serviceleder Thomas Sjøstrand i Proff Kulde AS i Svolvær til Lofotposten.

Proff Kulde AS

Proff Kulde AS har i dag hovedkontor i Svolvær, og der befinner det seg ti ansatte. Man har nylig ansatt en tekniker og en lærling ved kontoret i Svolvær. Man leier lokaler til kontorer, samt hele 1500 m² verksted og lager i utleiebygget som Lofoten Pelagiske AS holdt til før i Osan. Et utleiebygg som Ellingsen Eiendom AS i dag eier. Proff Kulde AS har derfor god plass til å ekspandere ytterligere.

I tillegg har man en ansatt ved kontoret i Harstad, men Tromsø er det foreløpig et ubemannet kontor.

– Vi må kanskje tilsette to personer til i løpet av 2019, fordi oppdragsmengden vokser. Dette kommer til å bety reising for oss over hele landsdelen for å utføre serviceoppdrag, så vi ruster oss nå for framtida.

– Fiskeindustrien og fiskefartøyer har ofte behov for rask respons fra servicepunkter når fryse- og kjøleutstyr svikter, så dette er noe vi må tilpasse driften, sier Sjøstrand.

Utdanning

– Å skaffe kjøleteknikere er vanskelig i Norge, så bedriften satser selv på å ta inn lærlinger og lære de opp lokalt. Det finnes ingen utdanning lenger i landsdelen, så vi har utviklet en «Nordlandsmodell» med egen teknisk opplæring, og samlinger med tilreisende lærer fem ganger i året. Dette har vist seg svært vellykket, og gir oss anledning til å lære opp folk slik vi ønsker, sier Ingebrigtsen.

Utvikler

Bedriften driver selv utvikling av miljøteknisk kjøle- og fryseutstyr innenfor Co₂ RSW (Refrigirator Sea Water), og man vil produsere vekslere selv i Svolvær. Det er en miljøteknologisk utvikling innenfor bransjen på gang der vi er i front med å utvikle utstyr, så det er ei spennende tid for oss, sier Sjøstrand og Ingebrigtsen i Proff Kulde AS i Svolvær.