M/S Skårungen, skolebåten/opplæringsfartøyet til det som tidligere var Fiskarfagskolen på Gravdal nå en del av nye Vest-Lofoten videregående skole og Lofoten Fagskole på Leknes, er utdatert som opplæringsfartøy klar for kondemnering.

I en av Norges største fiskeriregioner trenger elever som velger blå linjer og maritime fag et nytt tilpasset og hensiktsmessig opplæringsfartøy. Det er en kjent sak i mange at Skårungen har nærmet seg slutten av sin tjenestetid. Nytt fartøy burde vært prosjektert og lagt inn i fylkets økonomiplaner for mang år siden. Elevene er nå uten opplæringsfartøy og det haster med å få startet prosessen med å få på plass et nytt.

Fisken og havet har vært med å bygge Norge som nasjon og vi har en intensjon om at det skal fortsette slik inn i fremtiden. Meløy videregående skole avd Inndyr fikk nytt undervisningsfartøy i 2019, Oskar Sundt blir omtalt som skolebåt i verdensklasse.

Sogn og Fjordane fylke vedtok i 2018 å bygge nytt opplæringsfartøy til Måløy vgs og fagskole. Fartøyet vil koste 112 mill å bygge og er et hypermoderne med tanke på teknologi og utrustning. Ny M/S Skolebas blir levert i 2023 med Vestland fylke som eier.

Vestvågøy Senterparti ønsker å sette denne svært viktige saken på dagsorden og ber om tilslutning fra øvrige politiske partier, kommuner i regionen, Lofotrådet, Fiskarlaget og øvrige næringsorganisasjoner med å legge press på Nordland Fylkeskommune som skoleeier og alle våre fylkespolitikere for å få realisert ny skolebåt til elever på blåe linjer. Kanskje kan dette være et prosjekt å samarbeide med skolene i Vesterålen med blåe linjer som også mangler opplæringsfartøy!

Vi mener det haster med å få på plass et moderne og tidsriktig fartøy for å sikre et godt opplæringstilbud til fremtidas arbeidskraft i Norges viktigste eksportnæringer.