Grete F. Johansen pensjonerer seg som styrer i Napp barnehage fra 1. august. Elin H. Pettersen er ansatt som ny styrer i barnehagen. Det skriver Flakstad kommune i ukas nyhetsbrev.

Nils O. Buskquist har sagt opp sin stilling som rektor ved Ramberg skole. Stillingen er lyst ut, og inntil videre er Oddbjørg Jørgensen konstituert som rektor.

Fra administrasjonen kan Flakstad kommune melde at Gøril Larsen har fått permisjon i ett år fra 1. august.