24 nyetableringer i januar. De skal drive med alt fra fiske til kjøtthytte og retrobakst

Tidligere ordfører Eivind Holst står bak ett av de 24 selskapene som ble etablert i Lofoten i januar.