Gahr Støre og Solberg diskuterer regjeringens forslag om å fjerne trålerplikten.