I vel to døgn har boligområdet Knutvika nord for Svolvær vært uten drikkevann, da ei rørledning sprang lekk.

Den første feilen som gjorde at vannet ble borte i hele Stranda-området fant kommunen og fikk utbedret, men da man satte vanntrykk på igjen var det klart at dette ikke var det eneste vannledningsbruddet.

Man har derfor hele onsdag og torsdag søkt etter den andre bruddet, noe som viste seg vanskelig å finne.

Etter to døgn i arbeid med lite søvn, måtte man bare la mannskapene få sove ut natt til fredag, sier resultatleder Stig Rune Dybwik i Vågan kommunes avdeling for vann og avløp.

Siste rørbrudd

Men fredag morgen var første skiftet i full gang med å grave opp veibanen i Villaveien på Stranda. For gamle lokalkjente svolværinger er bruddet i veien rett ut av det gamle «Pitt-huset», og det er deler av det gamle vannledningsnettet som nå har røket.

– Vi må bytte ut deler av den gamle rørgata med nytt, og skjøte sammen gammelt og nytt røropplegg for å få vannet tilbake til alle abonnentene på strekket etter dette andre bruddstedet, blant annet gjelder det hele Knutvika boligfelt, sier Dybwik.

Man lykkes å få vannet tilbake til øvrige deler av Stranda torsdag etter at det første bruddet var fikset, men med noe redusert vanntrykk. Det betydde at 90 prosent av alle som opprinnelig var berørte, fikk vann i kranene sine.

Villaveien

Kommunen har rørdeler for å få jobben gjort også på det andre bruddstedet, men det er en vanskelig graveoppgave nedover en bakke i Villaveien med mange tekniske installasjoner i grunnen, så dette kan ta noe tid.

Men Dybwik sier at kanskje vil alle abonnentene få vannet tilbake i løpet av fredag kveld dersom planen til de to lagene som jobber med saken, holder helt inn.

Tar vannet i kveld

Men i tidsrommet mellom kl. 17.00 og kl. 20.00 fredag kveld vil alle i området Stranda og Knutvika miste vannet. Dette fordi man må gjøre en felles avstengning av vanntilførselen mens selve påkoblingen gjøres ved det siste vannledningsbruddet.

– Dette tidsaspektet på tre timer kan bli litt forskjøvet dersom ikke alt går etter planen, sier Dybwik.

Drikkevannsbeholdere

Det er satt ut drikkevann-beholdere spesielt laget og fylt med rent vann både på lekeplassen i Knutvika boligfelt og ved Røde Kors-huset ved Sommertjønna, der folk kan fylle drikkevann lokalt inntil rørskaden er utbedret. Dette er spesielle beholdere som inneholder helt rent drikkevann, og som kommunen har kjøpt inn og hatt i beredskap i tilfelle noe slikt som dette skjer. Altså ikke vann bare til koking og kroppsvask, men rent drikkevann, sier resultatleder Stig Rune Dybwik ved avdelingen for vann og avløp i Vågan kommune til Lofotposten.