Tollvesenet opplyser på sine hjemmesider at privatpersoner ikke har lov til å bestille eller ta med seg fyrverkeri til Norge fra utlandet.
– Det er forbud mot innførsel av fyrverkeri uten tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). For å få en slik tillatelse må du ha et kompetansebevis utstedt av Norsk brannvernforening på vegne av DSB. Unntaket er små stjerneskudd, knall-bon-bon, party-poppers, kruttlapper og lignende, opplyser Laila Bolstad i vareførselsseksjonen i Tolldirektoratet.

Bolstad opplyser at alle som blir tatt blir politianmeldt.