Varsom.no har sendt ut varsel om faregrad 3 for snøskred i Lofoten og Vesterålen søndag 2. januar.

Det betyr at det er betydelig fare for at særlig naturlige snøskred vil forekomme i området som følge av mildere temperaturer, snøfall og sterk vind.

- Skredfaren vil øke i takt med sterk vind og snøfall. Det vil være lett å løse ut flakskred i fersk fokksnø og enkelte naturlig utløste skred forventes. Mange steder ligger det store mengder snø tilgjengelig for transport fra før. Sterk vind vil dermed føre til betydelig pålagring inn i leheng og flakskred kan bli store. I lavlandet i ytre deler av Lofoten vil stigende temperatur på ettermiddag svekke bindinger i nysnøen. Her ventes det noen naturlig utløste våte løssnøskred, lyder varselet.

- Vær oppmerksom på at fokksnø kan ligge på et vedvarende svakt lag av overflaterim eller kantkorn enkelte steder. Det er stor usikkerhet rundt utbredelsen av dette problem. Vær særskilt obs hvis du ser skytende sprekker eller hører drønnelyder som er tegn på at det svake lag er tilstede.