I løpet av 14 dager er alt snudd på hodet, både når det kommer til sikkerhetspolitikk og vårt syn på energimarkedet.

Fra å kunne være berettiget harm over strømprisene og utenlandskabler, må vi nå se alt med helt andre briller. Flere av våre nære naboer på kontinentet, ikke minst Tyskland, kan stå overfor en energikrise frem til de har på plass alternative løsninger til gass fra Russland.

Dette berører oss i høyeste grad, og la oss håpe å slippe å se så mange "hold strømmen i Norge-ytringer". Det vil i denne situasjonen være høyst umusikalsk. Nå må vi faktisk dele og hjelpe hverandre.

Vi nordmenn må derfor intensivere jakten på unødvendig strømforbruk, og vi er i en helt unik posisjon når det gjelder å klare det.

For det første kan de fleste av oss hente inn masse bare på å venne av oss av med svinvaner som vi har fordi strøm i realiteten ikke har kostet noe.

For det andre står vi foran en periode med økte nasjonale inntekter på salg av strøm, olje og gass. Her ligger det en mulighet til å kanalisere penger til strømbesparende tiltak, slik vi har hatt og har med ulike Enova-tiltak.

Vi snakker om intelligente varmtvannsberedere, jordvarme, solcellepaneler på tak, bedre isolasjon av bygninger og ikke minst holdningsendring. For våre strømvaner er nok fortsatt så i utakt med resten av Europa at de ville besvimt hadde de sett hvor lite fokus vi har på å spare strøm.

Jeg skriver "vi" og "våre", for jeg skal ikke påberope meg noe mer korrekthet enn andre. Men jeg må endre, og det må vi alle sammen.

Heldigvis er nordmenn jevnt over lett å få med på slike nasjonale dugnader, særlig når det ligger litt sport og konkurranse i det. Vi har allerede en rekke apper for å dokumentere trening, og nå ser vi at apper for å spare strøm kommer for fullt. I 2022 er vi på nett med varmtvannsberederen vår, og folk har for lengst funnet gode løsninger som styrer når elbilen skal få ladestrømmen sin.

Smarte systemer styrer varmen i huset, og sørger for å varme opp når det er billig, slik at vi kan surfe på den varmen når kilowatten er dyr noen timer i døgnet.

Dessuten har vi alternative energikilder i form av vedfyring som er lite påaktet. Det er mye skog som ikke blir utnyttet i landet vårt fordi det ikke lønner seg å drive kommersiell hogst på grunn av tilgjengelighet og kvalitet på trevirket. Her kan nasjonen Norge åpne for regulert hogst for de som ønsker å bruke litt tid på å ordne seg sin egen ved. Dette handler bare om å legge til rette, og hvis det er en tid for å organisere dette uten for mye byråkrati, så er det faktisk nå.

Europa står overfor en energikrise, og det er ikke tid for å problematisere mer enn høyst nødvendig.

Kanskje må vi også sluke noen kameler når det gjelder vindmølleparker, noe som merkelig nok lar seg bygge og drifte i andre land. Mens det her i et av Europas mest grisgrendte områder viser seg å være nesten umulig å finne egnede områder. Det kan skje at det kommer en holdningsendring nå, og at dette får næring av at det faktisk er krig i Europa og alt ser helt annerledes ut.

Det krever en hierarkisk rangering. Hva er viktigst, sortert på at det viktigste kommer øverst.

Da kan det være at noen verneinteresser må vike, og at vi må slutte å lete etter kokegroper og beinrester fra folkevandringstida når vi skal bygge viktig infrastruktur.

Dessuten, rent miljømessig: Hvis vi kan bidra til at det brennes mindre kull på kontinentet, så må den gevinsten være åpenbar.

En nasjonal dugnad, smart-teknologi og fokus på alle tilgjengelige energikilder kan bli et særs viktig bidrag fra Norge i tiden som kommer.