1. februar trer en ny lov i kraft som gjør det kraft at ingen som jobber i fiskeindustrien skal tjene mindre enn 162,85 kroner i timen.
 

Det er NNN som har trykket på for såkalt «almengjøring i fiskeindustrien», det vil si at tariffavtalen får status som lov og følgelig gjelder også i bedrifter uten tariffavtale.


–Forbundet har siden 2005 sett en økende tendens til negativ forskjellsbehandling av utenlandske arbeidstakere, og har spesielt de siste to årene jobbet hardt for å få innført en almengjøring i denne sektoren. Det er første gang at NNN har fått almengjort en tariffavtale, og forbundet har foreløpig ingen planer om å gjøre det samme i andre sektorer, skriver NNN på sine hjemmesider.


-De som har spekulert i billig arbeidskraft fra Øst-Europa må betydelig opp, sier forbundsleder Jan-Egil Pedersen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Han tror det blir vanskelig å omgå den nye bestemmelsen, som slår fast at den nye minstelønnssatsen skal gjelde alle, også de som er ansatt i østeuropeiske bemanningsbyråer.


– For oss er det viktig at det blir slutt på sosial dumping i fiskerinæringen og at ikke lavtlønnete arbeidere fører til konkurransevridning på bekostning av seriøse bedrifter, sier Pedersen.