Tall fra Norges Sjømatråd viser at eksporten av tørrfisk i 2019 var på 5 600 tonn, mens verdien var på 822 millioner kroner.

Volumet falt med 24 prosent, mens verdien økte med 67 millioner kroner, eller ni prosent, fra 2018.

– Etter flere år med fallende eksport av tørrfisk til Italia har det i 2019 vært en økning i eksportvolumet til Italia, og det til rekordhøye priser. Samtidig bidrar også etterspørselen etter tørkede torskehoder i Nigeria til en betydelig prisvekst også der, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i Norges sjømatråd.

Eksporten av saltfisk i 2019 var på 23 400 tonn, mens verdien var på 1,3 milliarder kroner. Volumet falt med 19 prosent, mens verdien falt med 147 millioner kroner, eller 10 prosent, fra 2018.

– Høye priser og mindre tilgjengelighet på råstoff forklarer blant annet hvorfor eksporten av saltfisk har gått tilbake i 2019. De høye saltfiskprisene førte til at noen av de portugisiske klippfiskprodusentene nølte med å kjøpe inn norsk saltfisk, sier Pettersen.