Gå til sidens hovedinnhold

Økt trafikk må tas på alvor

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Denne sommeren har mange tatt bilen fatt for å oppleve eget land. Det merkes også i Lofoten der trafikken har økt på E10.

Selv om det er en nedgang ved fergekaia i Moskenes har de øvrige tellepunktene i regionen langs E10 økning. Tallene er basert på forrige uke sammenlignet med samme uke i juli.

Det stemmer godt med inntrykket en får når en kjører mellom Leknes og Svolvær for tida – det er mye biler, tett trafikk og mange av dem er åpenbart på bilferie.

– Man merker jo at det er stor trafikk langs E10, sa oppsynsmann i Statens vegvesen i Lofoten, Allan Lorentzen om tallene som ble lagt fram denne uka.

Med åpningen for blant annet tyske turister er det ingen grunn til å anta at det blir færre bilister langs veiene de neste ukene. Tett trafikk i sommermånedene er for så vidt ikke noe nytt fenomen – men i år er nok antall veifarende mer merkbart fordi sommeren er så spesiell som den er.

Tidligere i sommer har Lofotposten blant annet satt søkelys på et svært ulykkesbelastet og farlig kryss på E10 ved Storeidet. Antall ulykker i krysset er en kraftig påminner om at den tette trafikken må tas på alvor – i form av konkrete tiltak raskt.

Det er heller ikke det eneste farlige og tett trafikkerte området, de finnes det mange av flere steder i Lofoten.

Trafikken gjennom Ramberg er et annet eksempel. Her har det blitt 2057 flere større og mindre kjøretøy sammenlignet med tilsvarende uke i fjor. Det er mye gjennom et tettsted som har akutt behov for skikkelig gang- og sykkelsti – et prosjekt som har vært aktualisert over lang tid.

I Rørvikskaret i Vågan har trafikken økt med 4718 kjøretøy. Snaut 2800 flere har også passert over Sundklakk bru over til Vestvågøy.

Eksemplene i hele regionen er mange på strekninger som er farlige – enten du er i bobil eller på vei til jobb.

Samtidig har politikerne i Lofoten fått på bordet en ny rapport som viser større samfunnsnytte for kortere E10 mellom Leknes og Svolvær enn først beregnet. Ny vei på til dels ny trasé skal korte inn kjøretida og gjøre veien sikrere mellom de to byene – i tillegg til diverse andre tiltak på hovedferdselsåra gjennom Lofoten.

Den økte trafikken gjennom Lofoten illustrerer behovet for å ta grep som utgjør en forskjell. De nasjonale myndighetene må følge opp når de samtidig oppfordrer til turisme i eget land på farlige og dårlige veier – en av Norges store attraksjoner fortjener bedre forhold.

Dersom en skal kunne utnytte mulighetene i distriktene, blant annet innenfor reiselivet, må det komme konkrete grep som monner. Ikke minst gjelder det alle fastboende som også om vinteren må leve med kummerlige og dårlige veier flere steder – og som skal bo og utvikle byer og steder i Lofoten.

Om Lofoten når opp med ønsket om langt bedre vei gjennom hele regionen gjenstår å se. Det er et viktig steg at kommunene står sammen om å løfte fram bedre samferdsel. Detaljene blir det debatt om, men Lofoten trenger bedre og tryggere veier nå.

Kommentarer til denne saken