Økt turaktivitet i fjellene i Lofoten

Lofoten Friluftsråd sine tall fra Reinebringen og Ryten viser økt turaktivitet, men nedgang til Kvalvika.