Både revidering av alkoholpolitiske retningslinjer og søknader om salgsbevilling for øl – og skjenkebevillinger – sto på dagsorden til kommunestyremøtet mandag kveld. Fra administrasjonen var det kun innstilt på ett avslag: Reine kiosks søknad om salgsbevilling for øl. Begrunnelsen er at alkoholloven ikke åpner for salg fra bensinstasjoner og kiosker. Reine Kiosk endret for øvrig navn til Reine Handleri i forrige uke.

Med 12 mot fire stemmer utsatte kommunestyret behandlingen av søknaden. Mindretallet ønsket å gjøre seg ferdig med alkoholsakene.

Å-butikk

Da behandlingen av søknadene var over var også søknaden fra Gammelbutikken på Å satt på vent. Butikken drives av Lofotr Næringsdrift AS, og drives i tilknytning til Museum Nord, men som egen virksomhet. Ølsalget overtok butikken etter driveren av Å Dagligvarer, og da butikken ble reåpnet i museets regi. Butikken selger matvarer og suvenirer.

– Får man videreført salgsbevilling fra en tidligere driver, eller må man ikke søke på nytt? Jeg ser denne i sammenheng med Reine kiosk, og vi må vurdere om vi behandler alle likt. Jeg er ikke ute etter å ta fra noen salgsbevilling, sa Runhild Olsen (SV).

Hartvig Magnus Sverdrup (Moskenes Fellesliste) fikk i behandlingen av retningslinjene flertall for at de som fører et «variert utvalg av dagligvarer» skal gi salgsbevilling for øl. Han tilhørte flertallet som vil vurdere søknaden fra Reine kiosk på nytt i forhold til revisjonen av retningslinjene. Det samme gjorde Trond Bendiksen (SV).

– Det skjer mye rundt søker, og omorganisering av selskapet. VI bør ta tiden som trengs for å få en god behandling av søknaden.

Alkohol og habilitet

Behandlingen i kommunestyret startet med diskusjon om habilitet når overordna planer behandles. Ernst Kato Nilsen (Bygdelista) mente alle representanter som har interesser knyttet til salgs- og skjenkebevilling også er inhabile når alkoholpolitiske retningslinjer behandles. I kommunestyret ville tre representanter blitt satt på gangen.

– Deltar de i behandlingen kan det svekke kommunestyrets omdømme. Vi kan få beskyldninger om korrupsjon og kameraderi. Dette handler om at representanter også har økonomiske interesser knyttet til innholdet i planen, sa Nilsen som ble stående alene bak forslaget om inhabilitet.

– Med et slikt krav til habilitet vil mange møte seg selv i mange dører. Skal ikke en lærer i kommunestyret får være med å diskutere skolepolitikk? I en generell diskusjon om alkoholpolitikk bør alle få være med, mente Trond Bendiksen (SV).