All we need is LoVe

Artikkelen er over 1 år gammel

LoVeSe er i ferd med å glippe for oljeselskapene.

DEL

KommentarPå en konferanse på Stokmarknes for noen år siden sa daværende sjef i Statoil, Helge Lund: «All we need is LoVe», med referanse til The Beatles` slager All you need is love.

Lund fikk ikke Lofoten og Vesterålen til tross for at landets tre største partier har ivret for å stikke borkronene i havbunnen utenfor de to regionene. De mindre partiene på begge sider i Stortinget har effektivt blokkert for Ap, Høyre og Frp sitt ønske. Det er liten grunn til å tro at nyslått olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) vil endre situasjonen til tross for at hadselværingen framstår som en glovarm tilhenger av oljevirksomhet utenfor LoVeSe.

For det skjer en gradvis holdningsendring blant politikerne. Arbeiderpartis fremste heiagjeng for å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja, Nordland Ap, vil nå verne LoVeSe mot petroleumsvirksomhet. Det illustrerer at en stadig voksende motstand er i ferd med å få gjennomslag i politiske miljø som for kun måneder siden snakket varmt om å trekke Lofoten, Vesterålen og Senja inn i «oljeeventyret». Hvor Ap lander avgjør vårens landsmøte.

For få år siden var argumentet blant dem som vil åpne at Lofoten ble brukt som et miljøalibi. Det ble sagt at motstanden var størst blant «caffelatte-drikkende urbane på Grünerløkka». Skeptikerne ble anklaget for å hindre at mer kunnskap kom på bordet gjennom en konsekvensutredning som skulle gi svar på om fiske og oljevirksomhet kan leve side om side i et havområde som 60–70 prosent av all fisk som vokser opp i Barentshavet passerer. Havforskerne ble anklaget for å opptre «politisk».

Muligens er havforskerne uenige om hvor store konsekvenser et eventuelt oljeutslipp vil ha for torskelarvene. Det kom i forrige uke fram at internt i Havforskningsinstituttet hadde vært en disputt om påstandene i en rapport som advarer mot oljevirksomhet utenfor LoVeSe. Det som likevel står igjen er at Havforskningsinstituttet er samlet når det gjelder å advare mot å åpne havet utenfor de tre regionene av hensyn til betydningen som fødestue for flere fiskeslag.

Dette er instituttet som i enhver sammenheng trekkes fram som noen av verdens fremste når det gjelder å gi råd om forvaltningen av fiskeressursene. Det er vanskelig å se at troverdigheten skulle være mindre for rådene knyttet til olje og fisk enn for hvor stor fangst bestanden tåler for fortsatt å være bærekraftig. Om rådene ikke er skråsikker vitenskap, er føre-var-prinsippet viktig og riktig å bruke når usikkerheten er stor omkring å slippe en ny og potensiell forurensende næring til i et havområde som markedsføres som rent når det kommer til eksport av fiskeprodukter.

Norge vil forbli en oljenasjon i overskuelig framtid. Det betyr ikke at alle områder som inneholder olje og gass bør åpnes. For fiskerinæringen vil et vern indikere at myndighetene har gjort et valg om å prioritere næringens interesser i et område av stor betydning. LoVeSe har stor symbolverdi. Det er ikke negativt så lenge verdien er knyttet til næringsutvikling av et fornybart produkt med et sterkt miljøfokus.

Sjømat er viktig for verden. Lofoten er viktig for Norge. Kanskje mest viktig uten oljevirksomhet.Artikkeltags