I dag starter Arbeiderpartiets landsmøte, der partiet skal diskutere flere sentrale spørsmål i forkant av høstens kommunevalg.

Et av de mest kontroversielle spørsmålene innad i Arbeiderpartiet er om hvorvidt oljekompromisset fra forrige landsmøte blir stående, eller om Ap sier nei til videre oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Sentralt spørsmål

LO og Ap-ledelsen står imot forslaget fra fylkeslagene og AUF om å si nei til oljevirksomheten i LoVeSe.

Partileder Jonas Gahr Støre er tydelig på at oljespørsmålet kommer til å være et av de mest sentrale temaene på det kommende landsmøtet.

– De vedtakene vitner om engasjement for disse områdenes sårbarhet. Det er et engasjement jeg deler. Kompromisset i programmet tar også høyde for det, sier Støre til Aftenposten.

– Industrien skal utvikles

Tidligere har Nordland Ap reservert seg mot å bruke begrepet «varig vern», noe partilederen også er enig i.

– Vår forvaltningstradisjon for hav og kyst er knyttet til hva som er vitenskapelig forsvarlig og hva helhetlige forvaltningsplaner åpner for, forklarer Støre til avisa.

Senterpartiet har i flere år bedt regjeringen om å «frede» Lofoten, Vesterålen og Senja. Støre utelukker ikke at dette også kan være et utfall etter diskusjonen på landsmøtet.

– Jeg vil ikke forskuttere landsmøtets vedtak, men det er en stor grad av enighet i Ap om å ta hensyn til sårbare områder. Olje- og gassvirksomheten må bygge på kunnskap om sårbarhet og at vi går fram skritt for skritt. Dette er en industri som skal utvikles, ikke avvikles, forteller partilederen til Aftenposten.