Senteret etableres i Vågan og Hadsel ble det tidligere i år kjent.

– Marin forsøpling er den viktige miljøkomponenten. Vi ønsker at det skal være et nasjonalt kompetansesentrum for arbeidet mot marin forsøpling, sier Vidar Helgesen.

Han viser til at mange ulike aktører er aktive for å rydde og bekjempe problemet.

– Men det er viktig å samle trådene og få et kompetansemiljø som er stedet folk kan gå for å få svarene. Her vil vi skape en klynge av kompetanse og virksomheter rundt innsatsen, sier Helgesen og mener miljøsenteret skal bli et kraftsenter for den nasjonale innsatsen.

– Vi tar sikte på å utlyse en daglig leder ganske raskt, med tiltredelse fra 1. januar, sier statsråden og viser til at god dialog framover blir viktig.

– Det er også positive initiativ på gang for å trekke næringsliv og kompetansemiljø til Vågan og Hadsel for å samspille med dette senteret, sier ministeren.