– Vanligvis når man diskuterer klima, så jobber man for å begrense bruken av fossil energi som bilkjøring og bruk av kull. Det som vi snakker om er derimot om man heller bør begrense produksjon av fossil energi.

Det sier Bård Lahn, forsker for Cicero. Han og flere andre har samlet seg på Thon Hotel Lofoten for å diskutere noe som står hjertet til lofotinga nært.

Hva skal begrenses

For spørsmålet om oljeutvinning i LoVeSe, altså Lofoten, Vesterålen og Senja, vokser større jo nærmere vi kommer stortingsvalget. Saken har på mange måter blitt et symbol på hvilken retning Norge skal ta økonomisk og klimamessig.

– Vi har jo en løpende diskusjon om hva Norge skal gjøre fremover i klimasammenheng, og i forhold til økonomien vår. Det som kommer frem i de innledende diskusjonene her, er at vi bør begrense både bruken og produksjonen for å oppnå best mulig resultat klimamessig, sier Bård Lahn.

Og hvordan skal det gjøres?

– Det er jo det som er det store spørsmålet. Vi har både klimaeksperter og økonomer her som ser på hvordan dette kan gjøres mest effektivt, samtidig som det er mulig politisk. Dette er jo å endre et fundamentalt syn på oljeutvinning som nordmenn har vært positiv til i flere tiår, sier forskningsleder for Cicero, Guri Bang.

 

Lofoten viser vei

Bård Lahn forteller videre om at New York Times og Financial Times i USA begge har skrevet flere artikler om Norge og Lofoten i de siste ukene, på bakgrunn av diskusjonen om hvordan norsk oljepolitikk skal utvikle seg.

– Hovederfaringen vi har fra dagen i dag er at det internasjonale samfunnet følger ekstra godt med på hva Norge gjør i oljepolitikken fremover, siden vi blir sett på som både en stor oljeprodusent og en stor miljøforkjemper. Derfor er LoVeSe såpass viktig, siden det gir en indikasjon på hvordan Norge kommer til å handle i årene som kommer.

Vil dere komme frem til en løsning i løpet av denne workshopen?

– Dette er jo et nytt forskningsfelt. Det viktigste vi kan gjøre er å få folk sammen så vi får ideer fra hverandre. På denne måten vil forskningen gå fortere og lettere få gjennombrudd. Det vi forsker på er et veldig politisk sensitivt spørsmål, siden Norge er såpass avhengig av oljeindustrien, sier Berit Kristoffersen ved Universitetet i Tromsø.

Passende møtested

På spørsmål om hvorfor alle forskerne valgte å møtes i Svolvær, svarer Lahn at det har både med tilfeldigheter og god planlegging å gjøre.

– Mange av forskerne skulle hit på et annet arrangement, i tillegg til at Lofoten selvfølgelig allerede er en god ramme for fremtiden til norsk oljepolitikk. Det er jo selvfølgelig ikke vanskelig å be folk hit, til så fine omgivelser og i så fint vær, smiler Lahn.