Ønsker å bygge flerbrukshall til rundt 40 millioner

I mange år har det vært snakk om å få på plass en større hall i Stamsund. Nå er arbeidet i gang med å få realisert Stamsund ARENA.