AN: At tungtransport ferdes på veiene i Nordland og Nord-Norge generelt er ikke nytt. Vinter som sommer frakter de gods mellom lengre og kortere distanser. Titt og ofte er de avhengig av en ferge eller to for å komme frem til destinasjonen sin, noe som kan by på problemer i sommerhalvåret

Men om de kommer med på ferga er ikke sikkert når sommerturistene også vil komme frem på samme måte.

– Det er et velkjent problem at trailerne også blir stående i kø. Vår melding er at det er helt rettferdig at alle melder sin ankomst eller stiller seg i kø, og kommer med på ferga etter hvor de står i køen, uttaler Knut F. Jenssen på vegner av Naf Bodø og omegn.

Bør få forrang

På grunn av at tungtransport kan ha med varer som haster i lasten mener lokalforeningen at det vil være naturlig med en form for forrang på å komme seg med ferga.

– Hvis en trailer har last som haster vil det være naturlig om de kan henvende seg til ferga når den kommer og heller få forrang for den ene bilen, sier Jenssen som understreker at de er der for både bilister og trafikanter generelt. Derfor ønsker de som forening å fremheve løsninger som er til fordel for deres medlemmer.

Når Jenssen uttaler seg, sikter han spesifikt til fergesambandene Bodø-Moskenes og Bognes-Skarberget, som er rutene trailerne ofte bruker.

Men det er ikke nødvendigvis slik at bilene som da ikke kommer med blir informer om hvorfor den ene traileren fikk komme fremfor dem. Vil ikke det kunne oppleves urettferdig for bilistene som blir stående til neste avgang?

– Hvis de nærmeste bilene blir informert om hvorfor tror jeg ikke de spør en gang. Men det er unntaket, det er ikke regelen, sier han.

Burde være mulig med et system

På noen ferger er det mulig å ringe til båten for å bestille plass om bord. Jenssen antar at hvis en trailersjåfør ringer på forhånd og opplyser om følsom last vil det neppe være et problem å komme med på ønsket avgang.

– Det går også an å ringe og spørre om det er plass, og hvis det er det kan du bestille plass hvor registreringsnummer noteres. Men da får du ikke spesifikk plass i køen. Det burde jo være mulig å få et system der trailersjåfører kan bestille og være sikker på at de får plass.