Fiskeridirektoratet ønsker flere ungdommer inn i fiskerinæringa. Gjennom ordningen ungdomsfiske får ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å være med på fiske i sommerferien. Alle som leter etter sommerjobb kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Det er kø til utdanningsinstitusjonene for å komme seg inn i sjømatnæringa. Vi er helt avhengig av at dyktig ungdom også søker seg til fiskeriyrket om Norge skal bli den framtidsnæringa som vi ønsker. Derfor oppfordrer jeg alle ungdommer som er nysgjerrige på fiskeryrket til å ta sommerjobb som fisker, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i pressemeldinga.

Ifølge tall fra departementet er knapt 18 prosent av dem som har fiske som hovedyrke under 30 år. Departementet skriver at målet med ordningen er å gi unge en inngang i yrket. De 200 ungdommene som deltok i ordningen i fjor, fisket til sammen mer enn 115 tonn til en fangstverdi på mer enn 5 millioner kroner.

Ordningen gjelder for hele landet, i perioden mellom juni og august, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten.