- De fleste endringene var utarbeidet i forbindelse med workshops som ble gjennomført i 2018-19. Her kan nevnes egen kortesje for motoriserte kjøretøyer, forsøk på plakater/faner med følgere i borgertoget («fanetastisk») og oppstramming av seremonien, sier konstituert kultursjef Trond Handberg som beklager at det i praksis ikke ble en oppstramming av seremonien:

- Kortslutning på det tekniske anlegget på grunn av regn og dårlig vær medførte at lyden forsvant underveis. Veldig leit!

I år ble arrangementet i kommunesenteret flyttet fra Rådhusplassen til Meieriplassen.

- Det var en idè som kom opp ganske nylig, og som 17. mai komiteen bestående av Anne Sand, Paul-Einar Olsen og jeg tenkte måtte være et forsøk verd. For fremtiden er det jo to alternativer; enten å flytte arrangementet tilbake til Rådhusplassen eller å fortsette å bruke Meieriplassen, med forbedringer ut fra de erfaringer som er høstet, sier Handberg.

Mandag 30. mai skal det være et evalueringsmøte der også personer som ikke er i komiteen skal delta. Nå oppfordrer kultursjefen til å spille inn synspunkter og ideer før møtet.

Hva synes du om ettermiddagsarrangementet på Leknes i år?

Likte du at det var foran Meieriet i stedet for rådhuset?

Hva må til for å få det til å svinge enda mer av borgertoget?

Har du erfaringer fra andre steder som Leknes kan dra nytte av?

Skriv gjerne i kommentarfeltet under: