Oppdragene ryr inn for skadedyrbekjemperne i Bodø: – For enkelte går det psyken løs

I 2020 har det vært enormt trøkk hos skadedyrbekjemperne i Bodø.